. Ma napja van.
Várpalota elkerülő út 2.3
2014-12-04 20:04:52
Várpalota elkerülő út 2.3

Várpalota elkerülő út 2.3

A 8-as sz. főút Várpalotát elkerülő szakasza az Új Széchenyi Terv részeként a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében uniós források felhasználásával valósul meg. A kivitelező az SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra–Raab Kft., Pannon–Doprastav Kft.),  a beruházás nettó összege 21.849.628.776 forint.  A 8-as főút várpalotai elkerülő úttal kapcsolatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tartott lakossági fórumot, melyen a szervezőkön kívül részt vett Talabér Márta polgármester, Kontrát Károly országgyűlési képviselő, államtitkár és a kivitelező SDD részéről Kerékgyártó Attila projektvezető.

Talabér azzal kezdte, hogy két hete volt egy megbeszélésük a kivitelezővel és ott vetődött fel, hogy szerencsés lenne, ha lakosság tájékoztatást kapna. Akkor indult el a fórum szervezése - mondta. Az önkormányzat közvetítő szerepet kíván betölteni az építő és a lakosság között. Milyen érdekes véletlenek vannak! A Várpalotai Hírhatárt is kb. két hete keresték meg várpalotai lakosok, hogy jó lenne egy lakossági fórumot szervezni a témában. Aztán előbb telefonon, utána pedig nov. 26-án emaliben megkereste meg lapunk a NIF Zrt-t. Mondjuk választ csak 2-án jött, hogy 3-án lesz a lakossági fórum és megkértek, hogy tegye közzé a Várpalotai Hírhatár. Bár így elég kevés idő volt a tájékoztatásra, szervezésre, de elég szép számmal jöttek érdeklődők. Ha a szervezési alapszabályokat sikerült volna betartani, valószínűleg többszöröse lett volna az érdeklődő.  De majd legközelebb!


Kontrát Károly – ahogy mondta - már november 7-én volt egyeztetés a NIF Zrt-nél. Akkor tárgyalták meg a kérdéseket és azt, hogy a palotaiakat folyamatosan tájékoztatják. Azt szeretnék, hogy a projekt a költségkereteket és az ütemtervet betartva, sikeres program legyen. Azt ígérte, hogy képviselőként figyelemmel kíséri és segíti ezt a programot.

 

NIF részéről Fodor Imre  összefoglalta az eddig történteket: tavaly év végén írták ki a közbeszerzési eljárást, maga a beruházás európai uniós támogatásból fog megvalósulni, augusztus végén adták át a munkaterületet a vállalkozó részére. A jelentősebb munkákat a jövő év első felében fogják elvégezni. A kiviteli tervek még készülnek, az engedélyezés folyamatban van. Maga az építkezés 2X2 sávos út lesz, 110 km-es sebességgel lehet majd haladni.

Várpalota elkrülő út

Kerékgyártó Attila a SDD konzorcium projektvezetője részletesen ismertette a tervet. A kivetített térképen mutatta is, hogy hol milyen munkák várhatók. A kezdeti csomópontban (Inota) is külön szintű csomópontot kell építeni, amivel leválnak a 8-as főútról majd szintén külön szintű aluljáróval keresztezik a vasutat. A vasúti nyomvonalhoz igazodva az Ősi út környékén ismét külön szintű csomópont lesz, a hulladéktároló felé, megint külön vasúti átjáró közúti aluljáróként.

 

A beruházás során óriási mennyiségű földtömeget kell megmozgatniuk, mivel az altalaj útépítésre alkalmatlan. Olyan megoldást kerestek a feltötlésben, ami a település életét minimálisan zavarja  és a nyomvonalhoz a legközelebb esik.  Itt van már az aszfaltkeverő telepük, és ide fogják a betonkeverő telepet is felépíteni. Ez azt jelenti, hogy Palota belső közlekedési kapcsolatit nem zavarva fognak dolgozni. A kivitelező leadta az építési terveket, most a vasúti tervezés folyik. Úgy ítélik meg, hogy 2015 első negyedévére lesznek teljes körű kiviteli terveik. A tervezési feladaton túl elindultak a területeken a fa kivások, a kisajátítások is megtörténtek. 3 terület érintett az örökségvédelem részéről, az építkezés elején Inotánál és a vasút mellett két helyen.

 

A feltárások után a Péti út elkerülő szakaszát kell megépíteni. Ez egy kb. 350 m-es út. Ideiglenes vasúti töltéstesteket is kell csinálni. Ennek az építése már a következő hetekben megkezdődik. Elsődleges feladat a szállító útvonalak megépítése. A jelenlegi vasútvonalon is kell  építeniük egy távlati fejlesztést a Csákány hídnál. Az ideiglenes vasúti töltés később sem fog megszűnni,  mert itt egy külön szintű csomóponttal fogja a Péti utat keresztezni. Néhány hét múlva megkezdődik ennek a szakasznak az építése.

 

A lakosság részére csak 2017 második felében tudják visszaadni ezt a szakaszt teljesen. A tömegközlekedést viszont megoldott lesz itt. 2015 első negyedévében,  január közepe-vége táján elkészül a péti elkerülő út és attól kezdve 2017. 3. negyedévig azon zajlik a tömegközlekedési és az építési forgalom. 

 

A másik  ideiglenes vasúti töltés megépítéséhez a MÁV-tól 2015. ápr 19.  este 10-től ápr. 24. reggel 5-ig kaptak vágányzárat. (a korábbi tájékoztatás ápr. 22-28 közötti időről szólt) Eddig kell átterelni a vasúti forgalmat az ideiglenes töltésre. Ezalatt a vasúti közlekedés szünetelni fog, Csór-Nádasdladány és Pétfürdő között buszok járnak majd. 2016 környékén terelik vissza a forgalmat a véglegesen elkészült töltésre. Az Ősi út alatt is lesz egy külön szintű kereszteződés, de az utat nem kell lezárni.

 

500 ezer köbméter töltés és három zajvédő fal megépítése vár a beruházóra. A vasútvonallal párhuzamosa, (pl. Vasút utca() 4 - 4,5 méter lesz.  A második helyen, a zártkerteknél 210 m hosszú 3,5 méter magas, míg a harmadik a jelenlegi nyomvonal végén, az ottani szerviz út mellett lesz.

 

Összefoglalva: mihelyt a tervezési folyamat lezárul és megkapják az engedélyt, a Péti út elkerülő szakaszának építését kezdik és a szállító utakat építik, valamint a földmunkákat a teljes nyomvonalon. Bonyolult geotechnikai beavatkozást kell alkalmazni. Az ideiglenes vasúti töltések megépítése nagyon fontos, de utána neki kell állni a két vasúti műtárgy megépítésének. Ezt követi az Ősi úti felüljáró építése.

Várpalota elkrülő út

A részletes tájékoztatás után jöhettek a kérdések. Elsőként a Csákány hídi telektulajdonosok kérték, hogy szórólapokon tájékoztassák őket az aktuális munkák megkezdése előtt. Kíváncsiak voltak, hogy milyen zaj és levegőterheléssel jár ez a munka. Arra is választ vártak, hogy az építkezés alatt és utána hogyan tudnak bejutni a saját telkükre. - A kivitelező  zajterhelési és környezeti monitoring tervet készt, ami vizsgálja a gépek zaját, mindent, ami  a lakosságot zavarhatja. Kötelességünk lesz a hatósági előírásokat betartani. A zártkertekbe a beközlekedés végig biztosított lesz a 2. sz. szervízút kialakításával.

 

A másik kritikus hely a lakók szempontjából annak a 11 családnak a lakhatása, akiknek háza a vasút mellett, a nyomvonalon fekszik.  Arra panaszkodtak, hogy még csak értesítést sem kaptak arról, hogy mi fog történni a vasút mellett lakókkal. Talabér Mártát állítólag a MÁV arról tájékoztatta, hogy mindenkivel felvették a kapcsolatot. Az önkormányzat csak részben tud segíteni, mert nincs annyi szabad ingatlanja, az önkormányzat a MÁV feladatát nem tudja elvégezni. A lakók arról számoltak be, hogy lakhatatlan régi őrházat akart a MÁV felajánlani, de ők azt várják el, hogy legalább ugyanolyan minőségű lakásokat kapjanak, mint amiben most élnek, más településre sem akarnak menni.

 

A harmadik kritikus pont az inotai kezdő szakasznál van. A lakók szerint az erőmű területén kellene egy összekötő út. Itt most is évente több halálos és súlyos baleset történik. A kivitelező válaszában elmondta, hogy a beruházás nyitó csomópontjai megteremetik a régi 8-as főúttal a kapcsolatot, ugyanúgy tudnak közlekedni, mint korábban.

 

Szintén kérdésként merült fel, hogy figyelembe vették-e azt, hogy a Csákány hídnál  alábányászott föld van. Természetesen a kivitelező tisztában van a talaj adottságaival. Ismerik a megfelelő technikákat, amivel ilyen helyen lehet utat építeni.

 

Jogos kérdés, hogy mikor kezdik el a második szakasz tervezését, építését, amivel vissza tudnak csatlakozni a 8-as főút eredeti nyomvonalához. Mikor lesznek meg a második ütem? A környezetvédelmi engedély már kiadásra került, a jövő év szeptember környékén elkészülhet a kivitelezési terv. Itt is külön szintű csomópont lesz. 2016 elején el is indulhat az építés és a két rész együttesen 2017-re el is készülhet.

 

Újabb kérdésre adott válaszokból megtudhattuk, hogy a Csákány hídnál is lesz felhajtó az elkerülő útra.

Az építés ideje alatt azonban csak a tömegközlekedés lesz engedélyezve a Cseri úton, a többi forgalom a mostani 8-as nyomvonalán haladhat.

A Cseri erdőt nem érinti az építkezés, vagyis a fesztivált meg tudják rendezni. A koncertek helyszíne aluljáróval gyalogosan és kerékpárosan megközelíthető lesz.

Várpalota elkrülő út

Kontrát Károly államtitkárt lapunk az európai uniós forrásról kérdezte. November közepén arról értesülhettünk, hogy 100 milliárdos pénzcsapot zárt el Brüsszel az útépítési közbeszerzéseknél tapasztalat szabálytalanságok miatt. Az indoklás szerint Magyarország megsértette a tisztességes és nyitott verseny elveit, ezért felfüggesztették a kapcsolódó támogatások kifizetését. Tavaly december óta nem érkeznek pénzek. Azt kifogásolják, hogy a pályázati kiírásban szerepel, hogy az útépítés helyszínétől  50 km-en belül aszfaltkeverőnek kell lennie. Brüsszel kérte, hogy a magyar kormány csoportosítsa át a kifogásolt beruházásoknál a pénzt. A magyar kormány azonban nem fogadta el a korrekciót, ezért a pénz kifizetésének megszakításából idén novemberben felfüggesztés lett. Ha a várható meghallgatás sem lesz sikeres, akkor egy határozattal Magyarország végleg elveszítheti a 100 milliárdot. Vajon mi lesz akkor ezzel a közel 22 milliárdos beruházással?

 

Loppert Dániel, a NIF kommunikációs vezetője szerint ez a beruházást nem veszélyezteti. A forrás rendelkezésre áll, mert a kivitelezővel a magyar állam kötött szerződést ez független az uniós támogatás meglététől. Vagyis a magyar állam fogja fizetni, ha Brüsszel megvonja a pénzt? - Kontrát államtitkár válasza erre az volt, hogy ne drukkoljanak annak, hogy megvonják ezt a pénzt, hanem drukkoljunk annak, hogy Magyarország sikeres legyen ebben a  projektben. (Azt hiszem a drukkolás itt is édes kevés lesz. Esetleg, ha megpróbálná a magyar kormány betartani a játékszabályokat?) A kivitelező szerint sem érinti ezt az útépítést a vizsgálat. Tudomása szerint csak a szerződéskötésre kellett megépíteni az aszfaltkeverőt és nem a közbeszerzésben volt elvárás.  Ennek ellentmond egy korábbi nyilatkozatuk és maga a kiírás is:

Az aszfaltkeverő telepet a Dömper Kft. építi. Magánszemélytől vásárolták meg a területet, amely Pétfürdő közigazgatási területéhez tartozik. Az építési engedélyt a várpalotai hatóságtól megkapták. 

Arra a kérdésre, hogy ha a NIF még nem hirdetett győztest, miért kezdték meg a keverőüzem  építését azt a választ kaptuk, hogy a pályázati kiírás része, hogy az útépítés  közvetlen közelében legyen ilyen. A kiírásban valóban szerepel, hogy „legalább 1 db szintvezérelt aszfalt finisher, legalább 3 db, legalább 10 tonna súlyú tömörítő henger, legalább 2 db gréder” álljon rendelkezésre. A cégvezetés azt tartotta jónak, ha saját tulajdonú területre építi fel a keverő üzemet."

 

2007 óta probléma a készenléti lakótelep bejáratával szembeni négyes társasház megközelítése. Mivel ez a szakasz egy korábbi beruházáshoz kapcsolódik, ezért ebben a projektben nem tudják kezelni a problémát. A társasház lakóinak gondját egy külön cikkben szeretnénk feldolgozni. A probléma lényege, hogy öt forgalmi sávon keresztül csak szabálytalanul és életveszélyesen tudják megközelíteni saját otthonaikat az ott lakók. 

 

A további kérdésekre adott válaszokból megtudtuk, hogy az Ősi felé vezető úton csak minimális korlátozások várhatók. Érdekes felvetés volt a városvezetés felé, hogy a vasúti forgalom fejlesztésével együtt a vasút közelében kellene kialakítani az új autóbusz pályaudvart. A polgármester szerint van ilyen fejlesztési tervük, ha sikerül hozzá uniós forrást szerezni.

 

Végül mind a polgármester, mind az államtitkár megígérte, hogy a vasút mellett lakóknak segítségére lesznek, de a vasút helyett nem tudják megoldani a problémát. Ha sikerül a projektben pénzt szerezni, akkor felújítanak ingatlanokat, a város a költségvetéséből nem tudja biztosítani.

Mindenki írésztvevő megígérte, hogy a lakossági fórumok rendezését folytatják az érintettek. 

 

 

 

Mezriczky Beáta

 

Utoljára frissítve: 2014-12-04 21:02:03

További híreink
Juszt László legyalulta a Nemzeti Múzeum vezetőjének is kinevezett Demeter Szilárdot
Demeter Szilárd (képünkön), aki - saját elmondása szerint - nem szeret színházba járni, aki nem olvassa a magyar szerzőket, viszont “kikukázná” őket lett a Magyar Nemzeti...
2024-02-28 13:22:41, Hírek, KÖZ-TÉR Bővebben
A közismerten baloldali Moldova György özvegye csalódott Novák Katalinban
Puskás Katalin nem mellesleg Novák Katalin rokona.
2024-02-26 12:34:46, Hírek, KÖZ-TÉR Bővebben
Rákay Philip szerint az elmúlt 34 év magyar filmtermésének 70 százaléka kuka
A hatmilliárdból forgatott Petőfi-film producerének elege van abból, hogy „a filmszakma állandóan görbe tükröt akar tartani a magyarok elé”.
2024-02-24 13:57:08, Hírek, KÖZ-TÉR Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Volodimir Zelenszkij szerint nyilvánvalóan Vlagyimir Putyin ölte meg Alekszej Navalnijt. Szerinte az orosz eln...
Bővebben >>